Laden...

Incasso / Betaling

Incasso / Betaling

Informatie TSO - overblijven automatische incasso
Een keer per 4 schoolweken zal er (indien nodig) een incasso plaatsvinden voor het aantal keren dat uw kind in de volgende periode van 4 schoolweken zal overblijven (volgens opgave op het inschrijfformulier).
Als er een negatief saldo van overblijfbeurten is ontstaan dan zal dat ook verrekend worden. Als er incasso nodig is dan zal er altijd een minimum van 10 overblijfbeurten geïncasseerd worden.

Incasso momenten
De incasso voor het overblijven in het schooljaar 2019-2020 vindt plaats op:
09-10-2019;
23-10-2019;
20-11-2019;
18-12-2019;
29-01-2020;
26-02-2020;
01-04-2020;
30-04-2020;
10-06-2020;
08-07-2020.

Als u op dit moment nog geen machtiging heeft verleend voor de automatische incasso en u wilt dit toch gaan doen. Vul dan het inschrijfformulier in, print het formulier en onderteken het. Lever het ondertekende formulier in bij de leerkracht van uw kind of aan de balie op school. Vanaf dat moment kost een overblijfbeurt € 1,50 i.p.v. € 1,75.
Als u een machtiging heeft afgegeven voor incasso van het overblijven dan dient u zelf te zorgen voor voldoende saldo op uw eigen bankrekening. Dit ter voorkoming van extra administratiekosten.
 

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
OBS de Graswinkel is een top school. Veel begeleiding en begrip voor het kind. -Moeder van Finn en Anouck (beide 11 jaar)