Schooltijden

Er is gekozen voor 1 begin- en eindstip voor alle klassen.
Dit is zowel voor de ochtend als voor de middags en geldt alle dagen van de week.
 
Aanvang school Team 1

De kinderen van Team 1 mogen 's morgens vanaf 08.20 uur binnenkomen.
Afscheid nemen van het kind aan het begin van de dag is een belangrijk leerproces:

1. het begeleiden naar de plaats, 
2. even samen een kijkje nemen,
3. een dikke kus.... 

Deze inlooptijd wordt mede gehanteerd om ook daadwerkelijk om 8.30 uur en 13.00 uur met de lessente kunnen beginnen.

's Middags wordt het kind aan de deur van de klas opgevangen door de leerkracht.

Aanvang school Team 2 tot Team 4

De kinderen kunnen kiezen uit 2 mogelijkheden als ze op school komen:

1. Zij mogen op de speelplaats blijven waar vanaf 08:20 uur ( resp. 12:50 uur) toezicht is.
2. Zij kunnen naar de klas gaan waar de leerkracht vanaf 08:20 aanwezig is.

Als om 08:25 uur de bel gaat,gaan de kinderen op de speelplaats ook naar binnen.
Om 08:30 uur gaat het tweede belsignaal en dan wordt verwacht wordt dat alle kinderen
in de klas zijn zodat de lessen kunnen beginnen.
 


Schooltijden Team 1 t/m Team 4
 
maandag 08.30 uur 12.00 uur 13.00 uur 15.00 uur
dinsdag 08.30 uur 12.00 uur 13.00 uur   15.00 uur
woensdag 08.30 uur  12.30 uur
donderdag 08.30 uur  12.00 uur  13.00 uur    15.00 uur
vrijdag 08.30 uur  12.00 uur   13.00 uur 15.00 uur