Informatie TSO - overblijven automatische incasso

Een keer per 4 schoolweken zal er (indien nodig) een incasso plaatsvinden voor het aantal keren dat uw kind in de volgende periode van 4 schoolweken zal overblijven (volgens opgave op het inschrijfformulier).
Als er een negatief saldo van overblijfbeurten is ontstaan dan zal dat ook verrekend worden. Als er incasso nodig is dan zal er altijd een minimum van 10 overblijfbeurten geïncasseerd worden.

Incasso momenten
De incasso voor het overblijven in het schooljaar 2018-2019 vindt plaats op:

19-09-2018
17-10-2018
21-11-2018
19-12-2018
30-01-2019
27-02-2019
03-04-2019
15-05-2019
12-06-2019
10-07-2019

Als u op dit moment nog geen machtiging heeft verleend voor de automatische incasso en u wilt dit toch gaan doen. Vul dan het inschrijfformulier in, print het formulier en onderteken het. Lever het ondertekende formulier in bij de leerkracht van uw kind of aan de balie op school. Vanaf dat moment kost een overblijfbeurt € 1,50 i.p.v. € 1,75.
Als u een machtiging heeft afgegeven voor incasso van het overblijven dan dient u zelf te zorgen voor voldoende saldo op uw eigen bankrekening. Dit ter voorkoming van extra administratiekosten.