De pagina's van de MR worden aangepast.
Dit betekent dat de pagina's nog niet volledig zijn en de links nog niet werken.
Dit wordt zo spoedig mogelijk in orde gemaakt.


Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Graswinkel. 
Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.
 
De taken van de Medezeggenschapsraad
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:
 

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
  • beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • het schoolregelement

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.
 
U bent meer dan welkom!
Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over zaken die de school en dus uw kinderen betreffen. Dat kan op verschillende manieren:
Wij vergaderen zes keer per jaar en die vergaderingen zijn openbaar. U bent dan ook meer dan welkom. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, meld dit dan via
mr@obsgraswinkel.nl zodat we weten wie we mogen verwelkomen. De vergaderingen vinden plaats in de docentenkamer op school van 20.00 tot 22.00 uur.
U kunt ook contact opnemen om ideeën aan te dragen via e-mail:
mr@obsgraswinkel.nl
    
Meer informatie?
Het reglement van de medezeggenschapsraad.
Het statuut van de medezeggenschapsraad
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GM)
Onderwerpen die school overstijgend zijn, die dus van belang zijn voor alle vier de openbare basisscholen, worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Namens de MRen van de vier scholen, hebben één ouder en één leerkracht per school zitting in de GMR.