Laden...

MR algemeen

Medezeggenschapsraad
Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Graswinkel. 
Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.
 
De taken van de Medezeggenschapsraad
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • de besteding van het geld van de school;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
  • beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • het schoolregelement.

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.
 
U bent meer dan welkom!
Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over zaken die de school en dus uw kinderen betreffen. Dat kan op verschillende manieren:
Wij vergaderen zes keer per jaar en die vergaderingen zijn openbaar. U vindt de vergaderdata in de jaarkalender. U bent dan ook meer dan welkom. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, meld dit dan via
mr@obsgraswinkel.nl, zodat we weten wie we mogen verwelkomen. De vergaderingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte op school van 20.00 uur tot 22.00 uur.
U kunt ook contact opnemen om ideeën aan te dragen via e-mail:
mr@obsgraswinkel.nl
    
Meer informatie?
Het reglement van de medezeggenschapsraad.
Het statuut van de medezeggenschapsraad.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GM)
Onderwerpen die schooloverstijgend zijn, die dus van belang zijn voor alle zeven basisscholen van Eduquaat, worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Namens de MR'en van de Eduquaat scholen, heeft één ouder en één leerkracht per school zitting in de GMR. 
 

 


 

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
De wat oudere kinderen begeleiden de jongeren, ze helpen elkaar en leren van elkaar. -Moeder van Dilan (9 jaar)