Laden...

Samenstelling

We willen ons graag aan u voorstellen. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 personen, waarvan 3 gekozen door en uit het onderwijzend personeel en 3 gekozen door en uit de ouders.
 
Personeelsgeleding:
Nicole Rietjens                                                  
Bart Keijers                                 
Dave Havekes                         

Oudergeleding:
Tamara Smeets            
Linda Stals
Edwin Dohmen            GMR

Personeelsgeleding GMR:
Esther Rutten  

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
Deze school denkt echt in mogelijkheden en gaat uit van talenten. -Moeder van Indy en Kyan (5 en 9 jaar)