Laden...

Samenstelling

We willen ons graag aan u voorstellen. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 personen, waarvan 3 gekozen door en uit het onderwijzend personeel en 3 gekozen door en uit de ouders.
 
Personeelsgeleding:
Nicole Rietjens                                                  
Bart Keijers                                 
Dave Havekes                         

Oudergeleding:
Tamara Smeets            
Linda Stals
Edwin Dohmen            GMR

Personeelsgeleding GMR:
Esther Rutten  

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
De heterogene groepen werken projectmatig samen, onderzoekend en ontwerpend, zowel binnen het gebouw als buiten in de natuur. -Moeder van Indy en Kyan (5 en 9 jaar)