Laden...

Jeelo

Jeelo 


We starten komend schooljaar met Jeelo.  Jeelo staat voor  'Je Eigen Leeromgeving'. Jeelo heeft 12 projecten. Al deze projecten hebben de beleving van het kind en de directe leefomgeving van het kind als
uitgangspunt:

Wat is de belevingswereld van het kind?
Wat valt er te leren in de nabije omgeving van de school?
Wat is maatschappelijk relevant voor de toekomst van het kind?

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, verkeer, tekenen, handvaardigheid en drama komen geïntegreerd aan de orde. Ook is er aandacht voor taal en rekenen. Elk project duurt ongeveer 6 weken. In die 6 weken werken alle groepen tegelijk aan het project. De kinderen werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een projectresultaat volgens vooraf gestelde eisen. Daarbij betrekken wij organisaties uit de omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed projectresultaat.
Jeelo biedt een eigen, digitale leeromgeving. Leerlingen krijgen hun eigen inlog en kunnen op elke plek werken, ook thuis. Ouders en leerlingen zijn hierdoor meer betrokken bij het onderwijs.
Wilt u meer informatie, ga dan naar: 
jeelo.nl/voor-ouders 


Klik HIER om een filmpje van het Jeelo onderwijs te zien.
Klik HIER om over de ontwikkelingsleerlijnen van het Jeelo onderwijs te lezen.
Klik HIER voor meer filmjes over het Jeelo onderwijs.                                

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
Kinderen worden aan de deur persoonlijk begroet door hun leerkracht en de lesstof ontdekken ze samen spelenderwijs. -Vader van Marijn en Benthe (7 en 11 jaar)